How much is 33629 NOVA to KRW?

33629 NOVA (NOVA) is 26.788 Won (KRW).

updated 6 months, 1 week, 5 hours, and 13 minutes ago
updated 6 months, 1 week, 5 hours, and 13 minutes ago

Data source: CoinMarketCap

NOVA (NOVA) Price KRW

$0.00079659

24 Hour Change KRW

12.16%

24 Hour Volume

1,494,131 KRW

About NOVA

NOVA to KRW Price History
Date NOVA (NOVA) KRW (Won) Change %
2020-04-13 12:06:42 -0700 33629 NOVA 1.05e-05 84.54%
2020-04-11 05:56:55 -0700 33629 NOVA 1.05e-05 84.54%
2020-04-09 08:16:17 -0700 33629 NOVA 1.03e-05 84.83%
2020-04-05 15:14:41 -0700 33629 NOVA 1.55e-05 77.17%
2020-03-31 15:17:34 -0700 33629 NOVA 2.66e-05 60.82%
2020-03-28 05:16:45 -0700 33629 NOVA 2.66e-05 60.82%
2020-03-25 17:37:01 -0700 33629 NOVA 2.69e-05 60.38%
2020-03-21 08:08:17 -0700 33629 NOVA 2.69e-05 60.38%
2020-03-19 07:53:56 -0700 33629 NOVA 2.19e-05 67.75%
2020-03-18 01:42:45 -0700 33629 NOVA 1.79e-05 73.64%